Andelsboligforeningen

I denne menu og undermenuer kan du læse om praktiske forhold vedrørende Andelsboligforeningen Halvtolv.

Siden vedligeholdes af AB Redaktøren, som du kan rette henveldelse til, hvis du har forslag til forbedringer mm.

Siden er opdelt i en offentlig og en lukket del, der kræver login.

På de offentlige undersider kan du læse om:

 • AB bestyrelse samt kontaktinformation til vores vicevært. Bestyrelsen, der er ansvarlig for den daglige drift i andelsboligforeningen, vælges på generalforsamlingen, sædvanligvis i maj måned.
 • AB: Offentlige dokumenter, der er af interesse både for beboerne og den brede offentlighed, herunder mulige købere af lejligheder, vedrørende foreningens vedtægter, referat af seneste generalforsamling, seneste regnskab og budget samt beboerhåndbogen.
 • Holmens historie i korte træk.
 • Energimærke for bebyggelsen.
 • Den seneste Valuarvurdering.

 

Specielt for beboerne er der på de lukkede sider informationer og dokumenter om

 • AB bestyrelsesreferater og budgetkontrolark.
 • De aktuelle Ventelister.
 • Den opdaterede Beboerlisten.
 • Salgsvejledning med tilhørende dokumenter.
 • Reglerne for Fremleje samt lejekontraktformular.
 • Mulgheder for at leje et ekstra Kælderrum.
 • Et Dokumentarkiv hvor du bl.a. kan finde ældre generalforsamlingsreferater og regnskaber samt ældre valuarvurderinger.
 • Husorden, praktiske anvisninger og gode råd..
 • Vedligeholdelsesplan for bebyggelsen.
 • Regler om parkering
 • Tekniske tegninger af bebyggelsen
Herunder ses alle artikler fra AB

Alle artikler - AB