Bådlaug - Kalender

     

Aktivitetskalender 2018

 

April

7. Søsætning

8. Standerhejsning

 

Juni

10. Flakforttur

23. Sankt Hans Aften samt deadline for opskrivning til lodtrækning for vinteropbevaring