Bådlaug - Kalender

     

Aktivitetskalender 2019

 

April

6. Søsætning

7. Standerhejsning

 Maj

22. Generalforsamling

Juni

2. Fællestur til ungdommens ø 

23. Sankt Hans Aften samt deadline for opskrivning til lodtrækning for vinteropbevaring