Bådlaug - Forsikring og registrering af både

SENEST den 1. oktober vil vi bede jer om at sende dokumentation for bådens forsikring indeholdende oplysninger om Bådpladsnummer, Bådejerens navn og adresse. Oplysningerne sendes pr. mail til Kim Buck med Niels Brock og Flemming Høybye cc.
 
Der er også lagt en seddel i alle bådejeres postkasser, som også bedes udfyldt med de øsnkede oplysninger og returneret til Kim Buck.
 
Mange tak.
 
På vegne af Bådlaugets Bestyrelse
Niels Brock