Bådlaug - Ekstraordinær Generalforsamling

Bådlauget’s bestyrelse indkalder hermed til Ekstraordinær generalforsamling i
Fælleshuset tirsdag, den 26. november 2019 kl 19:30.
 
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Behandling af forslag om indkøb af ny 2-åres inrigger (se begrundelse nedenfor)
 3. Eventuelt
 
Niels Brock, formand
Bådlauget Halvtolv
2. november 2019
  

Følgende forslag er modtaget fra Kim Madsen, på vegne af inrigger-roerne
 
Ønske om indkøb af ny inrigger
Vi søger om tilladelse til at købe en ny 2-åres inrigger til at supplere de nuværende både - en 4-åres træbåd og en 2-åres glasfiberbåd. Den nye båd har et højere fribord (8 bord mod den nuværende båds 7 bord), som gør den væsentlig mere sikker at ro og skifte i, hvilket er vigtigt, da størstedelen af vores roere er 60+.
Yderligere vil det øge fleksibiliteten, når der skal stilles hold, da det kan være svært at få talgymnastikken til at gå op, uden at en eller to roere må blive i land.
Den inrigger vi beder om opbakning til at købe, er en nybygget dansk glasfiberbåd med træaptering, hvilket giver høj kvalitet og begrænset vedligeholdelse. Båden koster kr. 137.000 inkl. udrustning. Købet kan finansieres gennem et lån hos Dansk Forening af Rosport over 5 år. Det giver en årlig udgift på omkring kr. 28.000 de næste 5 år. Hvis båden skal kunne leveres til sæsonstart 2020, skal godkendelse til købet foreligge ultimo november.
Vi har forud for denne ansøgning undersøgt, om det var muligt at købe en brugt båd (i god stand) i en af de andre roklubber, men det har desværre ikke givet positivt resultat. 
På baggrund af den øgede aktivitet over de seneste år beder vi om opbakning til at foretage købet.
 
Kim Madsen, på vegne af inrigger-roerne
6. september 2019