Papirøen-høringssvar

A/B Bestyrelsen har afgivet høringssvar til lokalplanforslag om byggeri på Christiansholm (Papirøen). Høringssvaret (læs her) omhandler 5 emner:

  1. De kulturelle og publikumsorienterede elementer,
  2. Trafikafviklingen,
  3. Bebyggelsesprocenten,
  4. Åbning/etablering af hul for småbåde i dæmningen
  5. Etableringen af en ny bro mellem Dokøen og Christiansholm. 

Læs planforslaget her:

Med venlig hilsen

Bestyrelsen