Hjertestarter

Findes i portåbningen ved Halvtolv 21.            Se her: Hjertestarter

_____________________ 

AB Halvtolv Generalforsamling tirsdag d. 28 maj.

Storskraldscontainer:  Ugerne  24, 37 og 49.

Valuarvurdering

Bestyrelsen har nu modtaget den nye valuarvurdering og kan oplyse, at valuar Jens Christian Laasholdt fra DK-Valuaren har vurderet markedsværdien af foreningens ejendom til kr. 530.000.000, det vil sige kr. 5.000.000 højere end i 2016. Valuarvurderingen findes her.