Bådlaug - Kalender

Aktivitetskalender 2020

 April

18. kl 0900 Søsætning

19. kl 11.30 Standerhejsning 

 

Juni

?? Fællestur

23. Sankt Hans Fest