AFLYST: Ekstraordinær generalforsamling i AB Halvtolv - og bestyrelsens redegørelse

Den ekstraordinære generalforsamling  den 22. november er aflyst. Ganske udramatisk, der er kort godt kommet så mange helt nye forhold om f.eks (meget væsentlig forringet) økonomi i solceller at bestyrelsen ikke vil fremsætte konkrete forslag. Vi vil heller ikke kalde alle mand af huse til en dagsorden der bliver for tynd. Til gengæld vil bestyrelsen omdele en grundig redegørelse for den øjeblikkelige status for temaerne fjernaflæsning, fælles elmåler og tilhørende bimålere, solceller på tagene, mulig ændring i administratoraftalen samt en spændende mulig ændring i belåningen i A/B Halvtolv.

Læs den her.

Denne meddelelse vil ekstraordinært også blive omdelt til alle andelshavere.

Venligst

Bestyrelsen