Træk og kuldebroer

Bestyrelsen har fået udført termofotograferinger i 4 repræsentative lejligheder. Formålet var og er, at beboerne kan udføre en slags hjælp til selvhjælp når det gælder afhjælpning af træk og/eller kuldebroer. Som det vil ses af rapporten er det begrænset hvad der kom ud af termofotograferingen. Se mere her.