Fjernaflæsning vand/varme

Disse to opgaver har været udbudt til den nuværende leverandør Brunata og en mulig ny leverandør Techem. De to firmaer er anerkendte leverandører på markedet.

De to leverandører har fået helt enslydende kravspecifikationer for såvel udskiftningen som for den ny væsentlig billigere måde at (fjern-) aflæse på. De to tilbud er åbnet af vores administrator Birgitte Grubbe og sammenholdt for prisen. Techem var klart billigst og bestyrelsen har indgået kontrakt med denne leverandør.

Praktikken

Techem fortæller, at aflæsning af eksisterende målere (som opbevares i et år), udskiftning til nye målere samt etablering af fjernaflæsningen sker i ugerne 15 og 16 med start mandag den 8. april. Techems montører vil advisere hver enkelt beboer cirka en uge før således, at beboerne ved eksakt hvornår Techem kommer til de enkelte lejligheder. Adgang til fælleslokaler koordineres med viceværterne.

Hvad kommer der ud af hele øvelsen

Når vi er i mål her hen på foråret har vi sparet ganske mange penge på den udskiftning af vand og varmeinstallationer der skulle ske nu – og vi sparer penge og ulejlighed fordi aflæsningen fremover foregår ved fjernaflæsning.

Med venlig hilsen
A/B bestyrelsen

Thorkil Baungaard