Fra den ekstraordinære generalforsamling

 

På generalforsamlingen stod de enkelte bestyrelsesmedlemmer naturligvis frit i selve stemmeafgivningen.

Samlet set fik forslaget til låneomlægning 25 stemmer for og 67 stemmer imod. Afstemningen foregik på baggrund af en systematisk gennemgang hvor Søren Verup trak fordele og ulemper og ved det nye mulige lån og de eksisterende lån. Det er bestyrelsens opfattelse, at deltagerne i generalforsamlingen opnåede en dybere indsigt i hvad der er op og ned ved belåningsforholdene. Bestyrelsen takker for den seriøse debat.

Der kommer naturligvis et formelt referat af generalforsamlingen.

Mvh Niels