Vanding af haver - god karma :-)

AB bestyrelsen har besluttet, at beboerne kan vande haver med vandkander hentet fra ”fælles vand”. Det vil sige vand fra standerne langs kanalen og/eller i conntainer-rummene. Det er giver god karma.  

Når der på denne måde lukkes af for vanding med slange fra fælles vandhaner, (som giver dårlig karma) estimerer A/B bestyrelsen et årligt forbrug på tilsammen under kr. 1.000.  

Venligst

A/B Halvtolv 

PS. Vanding af græsplæner giver ganske særlig dårlig karma.