Det vokser og gror ...

 

Efeu/vedbend bliver fjernet helt

Historisk blev efeu/vedbend plantet for hurtigt at få grønne udearealer. Siden er vores område blevet grønt på mange andre måder. Det helt væsentlige er imidlertid, at efeu/vedbend med enorm grokraft har kilet sig ind i alle sprækker og flere steder splittet skalplader/bygningsdele. For at undgå den misere fremover fjernes efeu/vedbend. Også her ved indsats fra Tus og Anita.

Blåregn bliver trimmet på ydersiden

Bestyrelsen har også besluttet, at lade et gartnerfirma tage sig af en professionel trimning af blåregn "udvendig" ved haver og altaner. Trimningen vil senest foregå i det meget tidlige forår 2014.

Beboerne trimmer på indersiden

Den "indvendige" klipning ved haver og altaner er den enkelte beboers opgave og ansvar som hidtil. Bestyrelsen pointerer, at klipningen skal foregå jævnligt og med absolut fokus på, at blåregnen ikke på nogen måde vokser ind under skalplader eller ind under gulv ved de bjælker der bærer altanerne. Medfører manglende trimning på indersiden, at ”egen” blåregn skader bygningsdele, vil den ansvarlige beboer blive faktureret for udbedring.

Venligst

Bestyrelsen A/B Halvtolv