Den der smører godt – vedligeholder godt

 

Skal der en reparation til er det den enkelte beboers egen regning.

Ved vurderingssyn vil vurderingsmanden efterse mekanismerne og skader vil blive repareret for sælgers regning. 

Bestyrelsen anbefaler en smøreolie MG-270 fa KEMA.

Du bør smøre alle åbne/lukke mekanismer ved vinduer og altandøre mindst én gang årligt.

Du kan naturligvis selv købe olien til smøring.

Fra og med uge 9 kan du også henvende dig til viceværten og låne olien. Hos viceværten kan du også låne nogle affedtningsservietter til afrensning af mekanismerne før den nye smøring.  

Venligst

A/B bestyrelsen