Valuarvurdering

Bestyrelsen har nu modtaget den nye valuarvurdering og kan oplyse, at valuar Jens Christian Laasholdt fra DK-Valuaren har vurderet markedsværdien af foreningens ejendom til kr. 530.000.000, det vil sige kr. 5.000.000 højere end i 2016. Valuarvurderingen findes her.